Objectius i informacions pràctiques

El programa del Màster en Ortodòncia representa una extensió i aprofundiment dels coneixements adquirits durant la formació odontòloga de base per ser especialista en Ortodòncia.

Els coneixements que s’adquireixen són:

 • Control de la conducta de l’infant
 • Creixement i desenvolupament craniofacial
 • Principis biomecànics. Correlació entre diagnòstic i tractament ortodòntic: cefalometries i biomecànica. Objectius visuals del tractament
 • Tècnica bioprogressiva: tractament de les maloclusions de classe I, II i III. Tècniques ortodòntiques
 • Mesures preventives durant el tractament
 • Control del desenvolupament de l’oclusió
 • Evolució històrica dels aparells en Ortodòncia. Disseny i construcció dels aparells. Aparells auxiliars
 • Retenció i recidiva
 • Ortodòncia en nens (removible, fixe, funcional i interceptiva)
 • Ortodòncia en adults (tècniques convencionals, d’autolligat, alineadors invisibles, ancoratge esquelètic)
 • Relacions entre l’Ortodòncia i altres especialitats (periodòncia, cirurgia oral, cirurgia ortognàtica, estètica i pròtesi)
 • Últims avenços en Ortodòncia
 • Tècniques d’investigació
 • Publicació d’un article científic

TITULACIÓ

Després de cursar aquest Màster de Ortodòncia de la UB, l’alumnat haurà obtingut, d’acord amb el nou Real Decret 822/2021, els següents tres títols propis de la Universitat de Barcelona:

 1. Diploma d’especialització “Iniciació a l’Ortodòncia” (30 ECTS). Primer diploma que condueix al Màster de Formació Permanent en Ortodòncia.
 2. Diploma d’especialització “Diagnòstic i Pla de Tractament en Ortodòncia” (50 ECTS). Segon diploma que condueix al Màster de Formació Permanent en Ortodòncia. Prèviament és obligatori haver cursat i aprovat el Diploma d’Especialització “Iniciació a la Ortodòncia”.
 3. Màster de Formació Permanent en Ortodòncia (120 ECTS). Prèviament és obligatori haver cursat i aprovat els dos Diplomes d’Especialització: “Iniciació a la Ortodòncia” i “Diagnòstic i Pla de Tractament en Ortodòncia”.

A QUI VA DIRIGIT?

– Graduats o llicenciats en Odontologia

– Llicenciats en Medicina, especialitat d’Estomatologia


NOMBRE DE PLACES

Les places convocades en cada edició són 8. (Ens reservem el dret de modificar-ho).


DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DEL MÀSTER

– Direcció: Prof. Nuno Correia d’Oliveira

– Co-direcció: Dra. Meritxell Sànchez y Dr. Rui Barbosa de Figueiredo

– Coordinació:

 • Primer curs: Prof. Nuno Correia d’Oliveira
 • Segon curs: Prof. Laia Rovira Calatayud
 • Tercer curs: Prof. Laia Rovira Calatayud
 • Quart curs (TFM): Dra. Martha Torres Carvajal

– Càtedra UB-Forestadent d’Ortodòncia Digital:

       Director científic: Dr. Josep Mª Ustrell i Torrent


DURACIÓ

3,5 anys: 3 anys acadèmics complets (de gener a desembre) + 1 quart any (de gener a abril aproximadament) durant el qual l’alumnat presenta el seu TFM (Treball de Fi de Màster, 4t mòdul), acaba pacients en tractament (5è mòdul) i continua atenent les urgències a l’Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona (HOUB).

 

IDIOMA

Castellà (Ocasionalment en català o anglès).

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Las classes teòriques s’imparteixen a:
Escola d’Odontologia, Universitat de Barcelona

Les pràctiques es fan a:
Hospital Odontològic, Universitat de Barcelona (HOUB)

Campus de Bellvitge UB c/Feixa Llarga, s/n 08907-L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

 

33ª Edició MÀSTER D’ORTODÒNCIA (2024 – 2027): Informacions pràctiques


CALENDARI I HORARI

Primer curs:

2024: De mitjans de gener a desembre. Horari variable: de dilluns a divendres, 5 matins i 4 tardes.

Segon curs:

2025: De gener a desembre. Horari variable: de dilluns a divendres, 5 matins i 3 ó 4 tardes.

Tercer curs:

2026: De gener a desembre. Horari variable: de dilluns a divendres, 4 matins i 3 ó 4 tardes.

Quart curs:

2027: De gener a abril, aproximadament. Horari variable: un matí a la setmana de pràctica clínica per acabar casos. La presentació del TFM i la presentació final de cas(os) clínic(s) es farà en aquest període.

Vacances: El màster segueix el calendari laboral de l’Hospital Odontològic de la UB: cinc setmanes a l’agost, dues setmanes per Nadal, una setmana per Pasqua.

 

COST DEL MÀSTER I MODALITAT DE PAGAMENT

  MÀSTER EN ORTODÒNCIA UB (200 ECTS) 33ª Promoció 2024/2027
CURS   Mòdul crèdits ECTS Període lectiu Preu matrícula*   € Període de pagament
1r Diplomes d’Especialització: 1. Iniciació a l’ortodòncia; 2. Diagnòstic i Pla de Tractament en Ortodòncia 1   80 gener a desembre 2024 14.825 nov-des 2023
8.825 juliol 2024
2n Biomecànica i terapèutica interceptiva i funcional 2    60 gener a desembre 2025 24.000 nov-des 2024
3r Terapèutica ortodòntica i multidisciplinaria 3    45 gener a desembre 2026 18.000 nov-des 2025
4t TFM (Treball de Fi de Màster) 4    12 gener a abril 2027 4.500 set 2026
Presentació de Casos Clínics acabats 5     3 1.500
  TOTAL crèdits ECTS   200   71.650 €
 

*A cadascun d’aquests preus s’haurà d’afegir: taxa UB (70€) i assegurança UB (4,8€)

Nova estructura del Màster segons el Real Decreto RD 822/2021

Modalitat de pagament: cada mòdul es paga mitjançant un únic pagament per transferència bancària.


SOL·LICITUD I TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ

Sol·licitud de preinscripció: El candidat ha de presentar el document de sol·licitud omplert degudament (cal demanar-lo a Secretaria), de manera presencial, per correu postal o missatgeria, al despatx 2.7 (Ortodòncia) de l’Escola d’Odontologia de la Universitat de Barcelona. El formulari s’ha d’entregar juntament amb la documentació requerida.

Termini: del 6 de juny fins el 23 de setembre.

 

CRITERIS D’ADMISSIÓ

Els candidats se seleccionaran d’acord amb l’expedient acadèmic, el currículum, l’experiència clínica, l’examen d’entrada, el test psicològic i l’entrevista personal.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ DE CANDIDATS

Examen d’entrada i test psicològic:

Es faran de manera presencial un dia de la primera setmana d’octubre. Excepcionalment es faran en línia.
L’examen es basa en el llibre del doctor J. M. Ustrell (coord.): Diagnóstico y tratamiento en ortodoncia (1a ed). Barcelona: Ed. Elsevier; 2015: http://tienda.elsevier.es/diagnostico-y-tratamiento-en-ortodoncia-studentconsult-en-espanol-pb-9788490221167.html

Entrevistes personals:

Es duran a terme entrevistes personals als candidats de manera presencial durant la segona i tercera setmana d’octubre, tret que els candidats vinguin de lluny. En aquest cas les entrevistes es podran fer el mateix dia de l’examen.

 

CANDIDATS ADMESOS I MATRÍCULA

A finals d’octubre es comunicarà el resultat de la selecció a cada candidat.

Els candidats admesos rebran les instruccions per matricular-se, així com la informació sobre el termini de pagament (entre novembre i desembre).

 

DATA DE COMENÇAMENT DE CURS

Las classes començaran a mitjans de gener. Ens reservem el dret de canviar les dates.


MÉS INFORMACIÓ AL WEB UB

– Iniciació a l’Ortodòncia (1/3): https://web.ub.edu/web/estudis/w/masterpropi-202211391

– Diagnòstic i Pla de Tractament en Ortodòncia (2/3): https://web.ub.edu/web/estudis/w/masterpropi-202211404

– Màster de Formació Permanent en Ortodòncia (3/3): Pendent de ser publicat a la pàgina web UB


SECRETARIA DEL MÀSTER D’ORTODÒNCIA

Sra. Adriana Campi Valls 

Campus de Bellvitge, Universitat de Barcelona

Pavelló de Govern, 2ª planta, desp. 2.7                  

c/ Feixa Llarga, s/n                                                  

08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel. +34 93 403 72 21 masterortodoncia@ub.edu                                               

Scroll to Top