Objectius i informacions pràctiques

El programa del Màster en Ortodòncia representa una extensió i aprofundiment dels coneixements adquirits durant la formació odontòloga de base per ser especialista en Ortodòncia.

Els coneixements que s’han d’adquirir són els següents:
 • Control de la conducta de l’infant
 • Creixement i desenvolupament craniofacial
 • Principis biomecànics. Correlació entre diagnòstic i tractament ortodòntic: cefalometries i biomecànica. Objectius visuals del tractament
 • Tècnica bioprogressiva: tractament de les maloclusions de classe I, II i III. Tècniques ortodòntiques
 • Mesures preventives durant el tractament
 • Control del desenvolupament de l’oclusió
 • Evolució històrica dels aparells en Ortodòncia. Disseny i construcció dels aparells. Aparells auxiliars
 • Retenció i recidiva
 • Ortodòncia en adults
 • Relacions entre l’Ortodòncia i altres especialitats
 • Últims avenços en Ortodòncia
 • Tècniques d’investigació
 • Publicació d’un article científic

TITULACIÓ

Màster en Ortodòncia, títol propi de la Universitat de Barcelona. Per obtenir el títol és imprescindible aprovar els cinc mòduls de què es compon el programa.

El programa del màster en Ortodòncia de la UB compleix els requisits establerts per la Unió Europea (normes Erasmus). Des del 18 de juny del 2019 som membre complet de la NEBEOP (Network of Erasmus Based European Orthodontic Postgraduate Programmes).

 

A QUI VA DIRIGIT?

– Graduats o llicenciats en Odontologia

– Llicenciats en Medicina, especialitat d’Estomatologia

 

NOMBRE DE PLACES

Les places convocades en cada edició són 8. (Ens reservem el dret de modificar-ho).

 

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DEL MÀSTER

– Direcció: Dr. Josep Maria Ustrell i Torrent

– Codirecció: Prof. Nuno Correia d’Oliveira

– Coordinació clínica: Dra. Meritxell Sànchez Molins

– Coordinació TFM i finalització de Casos Clínics: Dra. Martha Torres

– Coordinació:

 • Prime Curs: Prof. Nuno Correia d’Oliveira
 • Segon Curs: Dra. Montserrat Rigau Gay
 • Tercer Curs: Prof. Montse Puigpinós Saronellas

DURACIÓ

Tres anys acadèmics complets (de gener a desembre) i un quart any (de gener a abril aproximadament) durant el qual l’alumnat presenta el seu TFM (Treball de Fi de Màster, 4t mòdul), acaba tractaments en pacients (5è mòdul) i continua atenent les urgències a l’Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona (HOUB).

 

IDIOMA

Espanyol, català i anglès.

 

LLOC DE REALITZACIÓ

Las classes teòriques s’imparteixen a:
Escola d’Odontologia, Universitat de Barcelona

Les pràctiques es fan a:
Hospital Odontològic, Universitat de Barcelona (HOUB)

 

32ª Edició MÀSTER D’ORTODÒNCIA (2023 – 2026): Informacions pràctiques

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/O/202111197/index.html?

 

CALENDARI I HORARI

 

Primer curs:
Inici de les classes: des de mitjans de gener del 2023 fins al desembre, abans del Nadal del 2023.
Horari: de dilluns a divendres, matins i 4 tardes.

Segon curs:
Des de gener fins al desembre, abans del Nadal del 2024.
Horari: de dilluns a divendres, 4 matins i 4 tardes.

Tercer curs:
Des de gener fins al desembre, abans del Nadal del 2025.
Horari: de dilluns a divendres, 4 matins i 3 tardes.

Quart curs:
De gener a abril, aproximadament, del 2026.
Horari: un matí a la setmana de pràctica clínica per acabar casos. Un matí per a la presentació del TFM i un matí per a la presentació final del cas o casos clínic/s.

Vacances: El màster segueix el calendari laboral de l’Hospital Odontològic de la UB: cinc setmanes a l’agost, dues setmanes per Nadal, una setmana per Pasqua.

 

COST DEL MÀSTER I MODALITAT DE PAGAMENT

El cost de la matrícula de cada mòdul és el següent:

Mòdul 1:  20.500* € + 70 € taxa UB + 5,5 € assegurança UB

Mòdul 2: 20.500* € + 70 € taxa UB + 5,5 € assegurança UB

Mòdul 3: 20.500* € + 70 € taxa UB + 5,5 € assegurança UB

Mòdul 4:   3.000* € (TFM) + 70 € taxa UB + 5,5 € assegurança UB

Mòdul 5:    1.500* € (Casos clínics) + 70 € taxa UB + 5,5 € assegurança UB

Cost total del Màster: 66.000 € (+ taxa i assegurança)

Modalitat de pagament: cada mòdul es paga mitjançant un únic pagament al principi de cada any acadèmic.

 *Ens reservem el dret de modificar els preus.

 

SOL·LICITUD I TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ

Sol·licitud de preinscripció: El candidat ha de presentar el document de sol·licitud omplert degudament (cal demanar-lo a Secretaria), de manera presencial, per correu postal o missatgeria, al despatx 2.7 (Ortodòncia) de l’Escola d’Odontologia de la Universitat de Barcelona. El formulari s’ha d’entregar juntament amb la documentació requerida.

Termini: del 6 de juny fins el 23 de setembre.

 

CRITERIS D’ADMISSIÓ

Els candidats se seleccionaran d’acord amb l’expedient acadèmic, el currículum, l’experiència clínica, l’examen d’entrada, el test psicològic i l’entrevista personal.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ DE CANDIDATS

Examen d’entrada i test psicològic:

Es faran de manera presencial un dia de la primera setmana d’octubre.
L’examen es basa en el llibre del doctor J. M. Ustrell (coord.): Diagnóstico y tratamiento en ortodoncia (1a ed). Barcelona: Ed. Elsevier; 2015: http://tienda.elsevier.es/diagnostico-y-tratamiento-en-ortodoncia-studentconsult-en-espanol-pb-9788490221167.html

 

Entrevistes personales:

Es duran a terme entrevistes personals als candidats de manera presencial durant la segona i tercera setmana d’octubre, tret que els candidats vinguin de lluny. En aquest cas les entrevistes es podran fer el mateix dia de l’examen.

 

CANDIDATS ADMESOS I MATRÍCULA

A finals d’octubre es comunicarà el resultat de la selecció a cada candidat.

Els candidats admesos rebran les instruccions per matricular-se, així com el termini de pagament (entre novembre i desembre).

 

DATA INICI DEL CURS

Las classes començaran a mitjans de gener. Ens reservem el dret de modificar les dates.

 

SECRETARIA DEL MÀSTER D’ORTODÒNCIA

Sra. Adriana Campi Valls 

Campus de Bellvitge, Universitat de Barcelona

Pavelló de Govern, 2ª planta, desp. 2.7                  

c/ Feixa Llarga, s/n                                                  

08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel. +34 93 403 72 21  /  masterortodoncia@ub.edu                                               

Scroll to Top